Κοινωνική στατιστική : μέθοδοι μονοδιάστατης ανάλυσης - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Καλαματιανού, Αγλαΐα Γ.
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Αγλαΐα Γ. Καλαματιανού.
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003
 7. 735 σελίδες : Πίνακες ; 26 εκατοστά
 8. 960021686X
 9. Βιβλιογραφία: σ. 715-725 και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΜΕΡΟΣ 1
   Εισαγωγή. Το αντικείμενο της εργασίας. Οι μεταβλητές και τα δεδομένα
   ΜΕΡΟΣ 2
   Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής
   ΜΕΡΟΣ 3
   Θέματα Θεωρίας Πιθανοτήτων
   ΜΕΡΟΣ 4
   Μέθοδοι Επαγωγικής Στατιστικής
   ΜΕΡΟΣ 5
   Θέματα Δειγματοληψίας με πιθανότητα και Σχεδιασμού δειγματοληπτικών ερευνών
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Γλωσσάρι
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Στοιχεία θεωρίας συνόλων
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Στοιχεία συνδυαστικής ανάλυσης
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Στατιστικοί πίνακες
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

   Politeianet