Καλαματιανού, Αγλαΐα Γ.

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Φωτογραφία προσώπου
    • Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (MSc). Εξειδικεύτηκε στη στατιστική στο London School of Economics and Political Science από όπου πήρε και το διδακτορικό της δίπλωμα (PhD). Από το 1993 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στατιστικής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Προηγουμένως δίδαξε στο ίδιο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης στα Πανεπιστήμια UMIST και Ulster της Μ. Βρετανίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο London School of Economics, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού και στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Είναι μέλος πέντε διεθνών επιστημονικών εταιρειών και τριών ελληνικών. Το συγγραφικό της έργο αφορά σε θέματα κοινωνικής στατιστικής και περιλαμβάνεται σε σειρά βιβλίων ή μονογραφιών και επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

      Biblionet