Η επικοινωνία στις οργανώσεις : η εξέλιξη των θεωριών των οργανώσεων και οι επικοινωνιακές τους διαστάσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 1997

 1. Έκδοση
 2. Παναγιωτοπούλου, Ρόη
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 1997
 5. 485 σελίδες ; 20 εκατοστά
 6. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
 7. 9602181478
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες [429]-463
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος
   1. οι θεωρίες των οργανώσεων και η επικοινωνιακή τους διάσταση
   2. οι κλασικές θεωρίες των οργανώσεων
   3. οι θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων
   4. οι θεωρίες της συμπεριφοράς και της λήψης αποφάσεων
   5. η συστημική θεώρηση
   6. η ενδεχομενική θεώρηση
   7. εξελικτικές προσεγγίσεις
   8. η νεο-θεσμική ανάλυση
   9. η ερμηνευτική προσεγγιση
   αντι επιλογου: μοντέρνοι καιροί
   βιβλιογραφία
   ευρετήριο όρων
   ευρετήριο ονομάτων

   Politeianet