1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιαλλουρίδης, Χριστόδουλος Κ. (1949-)
 2. 2004
 3. Ελληνική
  1. Τουρκία -- Διπλωματικές σχέσεις -- 20ός αιώνας
  2. Τουρκία -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 20ός αιώνας
  1. Το ερώτημα που προκύπτει από την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας επικεντρώνεται στη μελλοντική μορφή που θα προσλάβει όχι τόσο η Τουρκία, όσο η ίδια η ΕΕ. Και είναι γνωστό ότι δύο είναι οι πιθανές εκδοχές. Είτε η ΕΕ θα οδεύσει προς μια οιονεί συνομοσπονδία, είτε θα λειτουργεί στα πλαίσια μιας πολιτικής και οικονομικής συμμαχίας. Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ θα επιθυμούσαν τη δεύτερη εκδοχή, όπως και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία, όπως λέγεται, απέχει λιγότερο από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, απ’ ότι από την απέναντι από τη Μάγχη ακτή.

   Biblionet
Εξώφυλλο έργου