Γιαλλουρίδης, Χριστόδουλος Κ. (1949-) [Συγγραφέας]. Η Τουρκία στην ανατολή του 21ου αιώνα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2004
  3. Ελληνικά
    • Το ερώτημα που προκύπτει από την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας επικεντρώνεται στη μελλοντική μορφή που θα προσλάβει όχι τόσο η Τουρκία, όσο η ίδια η ΕΕ. Και είναι γνωστό ότι δύο είναι οι πιθανές εκδοχές. Είτε η ΕΕ θα οδεύσει προς μια οιονεί συνομοσπονδία, είτε θα λειτουργεί στα πλαίσια μιας πολιτικής και οικονομικής συμμαχίας. Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ θα επιθυμούσαν τη δεύτερη εκδοχή, όπως και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία, όπως λέγεται, απέχει λιγότερο από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, απ’ ότι από την απέναντι από τη Μάγχη ακτή.

      Biblionet