Τουρκία -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 20ός αιώνας

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τουρκία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Έννοια)
    3. 20ός αιώνας (Γεγονός)