Εισαγωγή στο σύστημα και την ανάλυση εισροών-εκροών : με συγκεκριμένες εφαρμογές για την Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2007

  1. Έκδοση
  2. Οικονομίδης, Χαράλαμπος (1952-)
  3. Σκούντζος, Θεόδωρος Α.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Κριτική, 2007
  6. 279 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  7. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  8. 9789602185353
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες [272]-277 και ευρετήριο