Διεθνείς και εθνοτικές συγκρούσεις : ανάλυση και επίλυση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αλέξης Ηρακλείδης.
  6. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009
  7. 71 σελίδες ; 18 εκατοστά
  8. 9789600804867
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες 65-71
Φωτογραφία έκδοσης