1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
  2. Ελληνική
    1. Εταιρικό δίκαιο -- Ελλάδα
    2. Προσωπικές εταιρίες -- Ελλάδα