1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εταιρικό δίκαιο (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)