Γαλάνη-Μουτάφη, Βασιλική

  1. Person
  2. Female
    • Η Βασιλική Γαλανή - Μουτάφη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές στο City Univeristy of New York, στην Κοινωνική - Πολιτισμική Ανθρωπολογία, και έλαβε το διδακτορικό της από το Graduate School του ίδιου πανεπιστημίου.
      Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής, στον τουριστικό λόγο και τις τουριστικές αναπαραστάσεις, στη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο για τις ανάγκες του τουρισμού, καθώς στο συναφές ζήτημα της συγκρότησης της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας. Πάνω στα ζητήματα αυτά έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

      Biblionet