Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "Health psychology." / Ραρή, Ειρήνη [Μεταφραστής]