Εισαγωγή στην ψυχολογία της υγείας - Επανέκδοση: "Ελληνικά Γράμματα", 2006.. - Αθήνα: Πεδίο, 2011

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Ραρή, Ειρήνη
Επανέκδοση: "Ελληνικά Γράμματα", 2006.
Αθήνα: Πεδίο, 2011
847 σελίδες : εικονογράφηση ; 27 εκατοστά
Ψυχοκοινωνιολογία της υγείας
9789609552110
Βιβλιογραφία: σελίδες 791-838.
εξώφυλλο της έκδοσης