Η εκπαίδευση των γυναικών, οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος-20ός αι.) : κοινωνικοί, ιδεολογικοί, εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί και η γυναικεία παρέμβαση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Δαλακούρα, Αικατερίνη | Ζιώγου Καραστεργίου, Σιδηρούλα
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 346 σελίδες : πίνακες, εικόνες
  6. 9789606032905