Επιθυμία και τραγωδία : η ύστατη πλατωνική ανθρωπολογία - Επανέκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
 4. Δεσποτόπουλος, Κ.Ι (1913-2016)
 5. Επανέκδοση
 6. Δημήτρη Ν. Λαμπρέλλη ; πρόλογος Κ.Ι. Δεσποτόπουλος.
 7. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013
 8. 484 σελίδες ; 22 εκατοστά
 9. Διά-λογος : Φιλοσοφική βιβλιοθήκη: μελέτες ; Τόμος δωδέκατος.
 10. 9789600228977
 11. Περιέχει περίληψη στην αγγλική
 12. Βιβλιογραφία: σελίδες [447]-484
εξώφυλλο της έκδοσης