Επιθυμία και τραγωδία : η ύστατη πλατωνική ανθρωπολογία - Επανέκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013

  1. Έκδοση
  2. Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
  3. Δεσποτόπουλος, Κ.Ι (1913-2016)
  4. Επανέκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013
  6. 484 σελίδες ; 22 εκατοστά
  7. Διά-λογος : Φιλοσοφική βιβλιοθήκη: μελέτες ; Τόμος δωδέκατος.
  8. 9789600228977
  9. Περιέχει περίληψη στην αγγλική
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες [447]-484
εξώφυλλο της έκδοσης