1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2011
  3. Ελληνικά
    • Το ανά χείρας βιβλίο "Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο" διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

      BiblioNet