Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Περάκης, Ευάγγελος Εμμ. (1946-) | Ρόκας, Νικόλαος Κ.
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
 5. xxii, 594 σελίδες ; 25 εκατοστά
 6. 9789602728918
 7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 337 - 342, 357) και ευρετήρια.
Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο
   • Γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου
   • Εμπορικές πράξεις και έμποροι
   • Η επιχείρηση και η οργανωσή της
   • Βιομηχανική ιδιοκτησία
   • Αθέμιτος ανταγωνισμός