Περάκης, Ευάγγελος Εμμ. (1946-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1946
  3. Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Εμπορικό δίκαιο
  5. ΕΚΠΑ - Νομική Σχολή
Περάκης, Ευάγγελος Εμμ.
    • Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, αντιπρόεδρος της Εταιρίας Τραπεζικού και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου, μέλος πολλών άλλων επιστημονικών ενώσεων. Μέλος της ευρωπαϊκής Ομάδας για τη σύνταξη μιας «European Model Company Act» (ΕΜCA). Πρόεδρος της Επιτροπής για την αναμόρφωση του δικαίου της α.ε. το 2007 και εκ νέου τα έτη 2013 και 2018. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την ΙΚΕ (2011-2). Διευθυντής σύνταξης του περιοδικού «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εταιριών». Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει βιβλία και μελέτες αστικού και εμπορικού δικαίου.

      ΣΕΒ