Δίκαιη παγκοσμιοποίηση : δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους - Αθήνα: Διόνικος, 2004

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. International Labour Organization (Διεθνής οργάνωση)
  1. Ιωαννίδης Νίκος
  1. Αθήνα
  1. Διόνικος
 3. 2004