Δίκαιη παγκοσμιοποίηση : δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους - Αθήνα: Διόνικος, 2004

  1. Manifestation
  2. International Labour Organization
  3. Ιωαννίδης Νίκος
  4. Αθήνα: Διόνικος, 2004
  5. 238 σελίδες, 24 εκατοστά
  6. 960-6619-00-1
  7. Η πρωτότυπη έκδοση του παρόντος βιβλίου δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας στη Γενεύη με τίτλο A fair globalisation. Creating opportunities for all