Μάνεσης, Αριστόβουλος (1922-2000)

  1. Person
  2. Male
  3. 1922
  4. 2000