Μάνεσης, Αριστόβουλος (1922-2000)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1922
  4. 2000