Νεοελληνικός διαφωτισμός - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ερμής, 1989

 1. Manifestation
 2. Δημαράς Κωνσταντίνος Θ. (1904-1992)
 3. Πέμπτη έκδοση
 4. Αθήνα: Ερμής, 1989
 5. ιε, 556 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. Νεοελληνικά μελετήματα ; Δεύτερος τόμος.
 7. Περιλαμβάνει ευρετήριο
  • Περιέχονται τα δοκίμια:
   - Ο Ελληνικός Διαφωτισμός
   - Το σχήμα του Διαφωτισμού
   - Διαφωτισμός και νεοελληνική συνείδηση
   - Ο Βολταίρος στην Ελλάδα
   - Σημειώσεις για την παρουσία του Βολταίρου στην Ελλάδα
   - Δημήτριος Καταρτζής
   - Δέκα χρόνια ελληνικής παιδείας στην ιστορική τους προοπτική 1791-1800
   - Τα "Φιλοθέου Πάρεργα"
   - Ο J. - G. Herder και η παρουσία του στην διαμόρφωση του νεοελληνικού πνεύματος
   - Ο Κοραής και η εποχή του
   - Η ανάσχεση του Διαφωτισμού και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος
   - Επίμετρο: Ο "Ανώνυμος του 1789"
   - Ο "Ανώνυμος του 1789" (Πρόδρομη ανακοίνωση)
   - Ο "Ανώνυμος του 1789" (το κείμενο)
   - Ο "Ανώνυμος" (φωτομηχανική επανέκδοση)