Νεοελληνικός διαφωτισμός - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ερμής, 1989

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πέμπτη έκδοση
Αθήνα: Ερμής, 1989
ιε, 556 σελίδες ; 21 εκατοστά
Νεοελληνικά μελετήματα ; Δεύτερος τόμος.
Περιλαμβάνει ευρετήριο

Περιέχονται τα δοκίμια:
- Ο Ελληνικός Διαφωτισμός
- Το σχήμα του Διαφωτισμού
- Διαφωτισμός και νεοελληνική συνείδηση
- Ο Βολταίρος στην Ελλάδα
- Σημειώσεις για την παρουσία του Βολταίρου στην Ελλάδα
- Δημήτριος Καταρτζής
- Δέκα χρόνια ελληνικής παιδείας στην ιστορική τους προοπτική 1791-1800
- Τα "Φιλοθέου Πάρεργα"
- Ο J. - G. Herder και η παρουσία του στην διαμόρφωση του νεοελληνικού πνεύματος
- Ο Κοραής και η εποχή του
- Η ανάσχεση του Διαφωτισμού και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος
- Επίμετρο: Ο "Ανώνυμος του 1789"
- Ο "Ανώνυμος του 1789" (Πρόδρομη ανακοίνωση)
- Ο "Ανώνυμος του 1789" (το κείμενο)
- Ο "Ανώνυμος" (φωτομηχανική επανέκδοση)