Η επικράτεια των πληροφοριών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2003

  1. Manifestation
  2. Καϊτατζή - Whitlock, Σοφία
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Κριτική, 2003
  5. 443 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  7. 9602183039
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
εξώφυλλο της έκδοσης