Η επικράτεια των πληροφοριών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2003

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2003
443 σελίδες ; 24 εκατοστά
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9602183039
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
εξώφυλλο της έκδοσης