Η επικράτεια των πληροφοριών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2003

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καϊτατζή - Whitlock, Σοφία
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ
  6. Αθήνα: Κριτική, 2003
  7. 443 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  9. 9602183039
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
εξώφυλλο της έκδοσης