Η επικράτεια των πληροφοριών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2003

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καϊτατζή - Whitlock, Σοφία
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2003
εξώφυλλο της έκδοσης