Βασικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελματίες υγείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2008

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαδάτου, Δανάη | Μπελλάλη, Θάλεια
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Δανάη Παπαδάτου, Θάλεια Μπελλάλη.
  6. Αθήνα: Κριτική, 2008
  7. 302 σελίδες : πίνακες, σχέδια ; 24 εκατοστά
  8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  9. 9789602186084
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο