Βασικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελματίες υγείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2008

  1. Έκδοση
  2. Παπαδάτου, Δανάη | Μπελλάλη, Θάλεια
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Κριτική, 2008
  5. 302 σελίδες : πίνακες, σχέδια ; 24 εκατοστά
  6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  7. 9789602186084
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο