Βασικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελματίες υγείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαδάτου, Δανάη
  2. Μπελλάλη, Θάλεια
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2008