Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Manifestation
  2. Κυρίκος, Δημήτριος Γ.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 293 σελίδες : γραφήματα
  6. 9789606030802