Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κυρίκος, Δημήτριος Γ.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. ∆ηµήτρης Γ. Κυρίκος
  6. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  7. 293 σελίδες : γραφήματα
  8. 9789606030802