1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
  2. 2002
  3. Ελληνική
    1. Διεθνείς σχέσεις -- Φιλοσοφία
    1. Στο βιβλίο αυτό θίγονται ορισμένα από τα κεντρικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τον επιστημονικό κλάδο των Διεθνών Σχέσεων, στην προσπάθειά του να κατανοήσει και να προβλέψει τη σύγχρονη διεθνή κοινωνία. Ξεκινώντας από τις φιλοσοφικές ρίζες, τις επιστημονικές έριδες και τις σχολές του κλάδου, επιχειρεί ταυτόχρονα μια συνολική κριτική της σχολής του ρεαλισμού και των διαφόρων πεδίων του, όπως η απλοϊκή στρατηγική της αποτροπής, η ισορροπία ισχύος και η γεωπολιτική. Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον πρόσφατες συζητήσεις σε καίρια θέματα, όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η στρατηγική και η ασφάλεια, οι συγκρούσεις, η επίλυση διενέξεων, η επέμβαση, η αυτοδιάθεση και η διεθνής συμπεριφορά με έμφαση στις αντιλήψεις. Η μελέτη αυτή αντλεί κυρίως από τις πλουραλιστικές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις (Κριτική Θεωρία, μεταμοντερνισμός, κανονιστική οπτική κ.λ.π) που έχουν ανοίξει μία πιο γόνιμη και ουσιαστική σελίδα στην ανάλυση και μελέτη των διεθνών προβλημάτων απ' ό,τι οι παραδοσιακές ρεαλιστικές προσεγγίσεις.
PHOTObOOK