Κυβέλου, Στέλλα [Συγγραφέας]. Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2010
 3. Ελληνικά
  • Στην εποχή μας η "κλασική" παρεμβατική χωροταξία και το παραδοσιακό ρυθμιστικό μοντέλο σχεδιασμού χρήσεων γης παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους στον "στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό", απαραίτητο για την αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της χωρικής αλλαγής σε περιβάλλοντα όπου επικρατεί κατακερματισμός και αβεβαιότητα.

   Στόχος του βιβλίου είναι να εξοικειώσει τους αναγνώστες με τις προβληματικές της ευρωπαϊκής και διεθνούς έρευνας, να τους εισαγάγει στις ποικίλες αναγνώσεις που έχουν επιχειρηθεί, στα μέχρι σήμερα μεθοδολογικά εργαλεία και αποτελέσματα. Η συγγραφέας παρουσιάζει επίσης τις πολυεπίπεδες ερευνητικές διαδρομές της κριτικής σκέψης στον τομέα του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, της εδαφικής συνοχής, αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως σημείου ανασύνταξης των χωρικών πολιτικών στην Ευρώπη.

   Μια εμπεριστατωμένη μελέτη που απαντά στην ανάγκη συμμετοχής και της χώρας μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

   Biblionet