Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση : η έννοια του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κυβέλου, Στέλλα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Στέλλα Κυβέλου
 6. Αθήνα: Κριτική, 2010
 7. 344 σελίδες : εικονογράφηση, χάρτες ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602186718 (χαρτόδετο)
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σελίδες [269]-293)
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης
  • Μέρος I: Από την παρεμβατική χωροταξία στη βιώσιμη χωρική διαχείριση
   Μέρος II: Από το ρυθμιστικό πρότυπο χρήσεων γης στον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό
   Μέρος III: Η διαχείριση της χωρικής αλλαγής στην πράξη
   Μέρος IV: Η εδαφική συνοχή: προς ένα ευρωπαϊκό χωρικό μοντέλο
   Βιβλιογραφία -- Παραρτήματα.