Ανθρωπογεωγραφία : άνθρωπος, κοινωνία και χώρος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2007

 1. Έκδοση
 2. Τερκενλή, Θεανώ Σ. | Ιωσηφίδης, Θεόδωρος | Χωριανόπουλος, Ιωάννης
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2007
 5. x, 492 σελίδες : εικονογράφηση, χάρτες, πίνακες ; 26 εκατοστά
 6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 7. 9789602185452 (χαρτόδετο)
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
εξώφυλλο της έκδοσης
  • Μέρος 1. Εισαγωγή στην ανθρωπογεωγραφία: θεωρία, ιστορία, μέθοδοι: 
   Κεφ. 1. Ανθρωπογεωγραφία: βασικές έννοιες και θεωρητικές τάσεις
   Κεφ. 2. Ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του χώρου
   Κεφ. 3. Χαρτογραφία και γεωπληροφορική στην ανθρωπογεωγραφία Κεφ. 4. Η "εικόνα" του γεωγραφικού χώρου
   Μέρος 2. Βασικά πεδία της ανθρωπογεωγραφίας
   Κεφ. 5. Πληθυσμιακή γεωγραφία
   Κεφ. 6. Πολιτισμική γεωγραφία
   Κεφ. 7. Αστική κοινωνική γεωγραφία
   Κεφ. 8. Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην ανθρωπογεωγραφία
   Κεφ. 9. Πολιτική γεωγραφία
   Κεφ. 10. Μετανάστευση
   Κεφ. 11. Γεωγραφία της υπαίθρου
   Κεφ. 12. Οικονομική γεωγραφία: επιστημολογικές τομές και κριτικές αντιπαραθέσεις
   Κεφ. 13. Βιομηχανική γεωγραφία
   Κεφ. 14. Γεωγραφία του τουρισμού
   Κεφ. 15. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του σχεδιασμού του χώρου
   Μέρος 3. Ειδικά θέματα ανθρωπογεωγραφίας
   Κεφ. 16. Η πολιτισμική στροφή και οι μη οικονομικοί παράγοντες στην οικονομική γεωγραφία και την περιφερειακή ανάπτυξη
   Κεφ. 17. Η νέα οικονομική γεωγραφία (ή γεωγραφικά οικονομικά)
   Κεφ. 18. Γεωγραφική εκπαίδευση και διδακτική στην Ελλάδα
   Κεφ. 19. Η φύση της γεωγραφίας: οικουμενικότητα και τοπικότητα στις σχέσεις κοινωνίας-φύσης
   Παράρτημα έγχρωμων σχεδίων, χαρτών και φωτογραφιών.