Χωριανόπουλος, Ιωάννης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Διδάκτορας του Τμήματος Γεωγραφίας του London School of Economics και λέκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αστική αναδιάρθρωση και διακυβέρνηση, στον ανταγωνισμό των τόπων και στην άνιση ανάπτυξη, με έμφαση στον ευρωπαϊκό αστικό χώρο

      Biblionet