1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Hudson, Valerie M. (1958-)
    1. Κλάψης, Αντώνης (1978-)
    1. Καιρίδης, Δημήτρης
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2017