1. Πρόσωπο
    1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Φωτογραφία προσώπου