Λιβαδοπονία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Βραχνάκης, Μιχαήλ
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
 5. 229 σελίδες : εικόνες, πίνακες
 6. 9789606032073
  1. 1. Τα λιβάδια ως εδαφοπονικός πόρος 
   2. Μορφογένεση και φυσιολογία λιβαδικών φυτών – σημαντικά λιβαδικά φυτά 
   3. Σημαντικά αγρωστώδη, ψυχανθή, πλατύφυλες πόες, κτηνοτροφικοί θάμνοι & δέντρα 
   4. Λιβαδικοί τύποι οικοτόπων 
   5. Δυναμική της λιβαδικής βλάστησης 
   6. Επιδράσεις της βόσκησης - Οικολογικές διαταραχές στα λιβάδια 
   7. Ποιοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών 
   8. Ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών 
   9. Στοιχεία διαχείρισης λιβαδιών