Λιβαδοπονία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Βραχνάκης, Μιχαήλ
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Τα λιβάδια ως εδαφοπονικός πόρος 
   2. Μορφογένεση και φυσιολογία λιβαδικών φυτών – σημαντικά λιβαδικά φυτά 
   3. Σημαντικά αγρωστώδη, ψυχανθή, πλατύφυλες πόες, κτηνοτροφικοί θάμνοι & δέντρα 
   4. Λιβαδικοί τύποι οικοτόπων 
   5. Δυναμική της λιβαδικής βλάστησης 
   6. Επιδράσεις της βόσκησης - Οικολογικές διαταραχές στα λιβάδια 
   7. Ποιοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών 
   8. Ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών 
   9. Στοιχεία διαχείρισης λιβαδιών