Η οικονομία της βίας : παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κοταρίδης, Νίκος Γ. (1957-)
  2. Θεοτοκάς, Νίκος (1956-)
 3. πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιόραμα
 4. 2006