Ψηφιακό Βιβλίο: Δίκαιο και κοινωνία στον 21ο αιώνα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. EPUB
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Αρχείο σε μορφή ePUB
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.