Δίκαιο και κοινωνία στον 21ο αιώνα : δίκαιο, οικονομική κρίση και δημοκρατία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2014

  1. Έκδοση
  2. Καλτσώνης, Δημήτρης (1967-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Τόπος, 2014
  5. 238 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. Επιστημονικές εκδόσεις
  7. 9789604990849 (χαρτόδετο)
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 223-238.
    • Πρόλογος -- Μέρος 1ο: Το δίκαιο και η κοινωνία – Κεφάλαιο 1: Δίκαιο και οικονομία -- Κεφάλαιο 2: Δίκαιο, κράτος και πολιτική -- Κεφάλαιο 3: Οι τύποι του δικαίου -- Μέρος 2ο: Δημοκρατία, δίκαιο και κρίση -- Κεφάλαιο 1: Σταθμοί του σύγχρονου δικαίου: η προπολεμική περίοδος -- Κεφάλαιο 2: Σταθμοί του σύγχρονου δικαίου: η μεταπολεμική περίοδος -- Κεφάλαιο 3: Δημοκρατία, δίκαιο και οικονομική κρίση: η πολιτική λειτουργία του κράτους και το σύνταγμα -- Κεφάλαιο 4: Δημοκρατία, δίκαιο και οικονομική κρίση: η κατασταλτική λειτουργία και το ποινικό δίκαιο -- Κεφάλαιο 5: Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη δημοκρατία και το δίκαιο -- Βιβλιογραφία.