Κοινωνιολογία : οι βασικές έννοιες - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2007

  1. Manifestation
  2. Hughes, Michael (1944-) | Kroehler, Carolyn J.
  3. Χρηστίδης, Γιώργος
  4. Ιωσηφίδης, Θεόδωρος
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: Κριτική, 2007
  7. 767 σελίδες : εικονογράφηση, σχεδιαγράμματα. ; 24 εκατοστά.
  8. Επιστημονική Βιβλιοθήκη / Κριτική
  9. 9789602185124
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια.