Κοινωνιολογία : οι βασικές έννοιες - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2007

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Χρηστίδης, Γιώργος
Ιωσηφίδης, Θεόδωρος
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2007
767 σελίδες : εικονογράφηση, σχεδιαγράμματα. ; 24 εκατοστά.
Επιστημονική Βιβλιοθήκη / Κριτική
9789602185124
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια.