Μετάφραση στα ελληνικά της έβδομης έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του έργου "Sociology: The Core." / Χρηστίδης, Γιώργος [Μεταφραστής]