Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες - 2η έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2017

Bibliographic Info

Manifestation
2η έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2017
458 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9789605861476
Εξώφυλλο

Πρόλογος
- Περιγραφική Στατιστική
- Στοιχεία Συνδυαστικής
- Πιθανότητες
- Δεσμευμένη πιθανότητα ή υπό συνθήκη πιθανότητα
- Κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών
- Κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών
- Διαστήματα εμπιστοσύνης
- Δειγματοληψία
- Έλεγχοι υποθέσεων
- Γραμμική συσχέτιση - Γραμμική παλινδρόμηση
Πίνακες πιθανοτήτων
Βιβλιογραφία

Politeianet