Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες - 2η έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2017

 1. Έκδοση
 2. Ζαφειρόπουλος, Κώστας
 3. 2η έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2017
 5. 458 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 7. 9789605861476
 8. Biblionet | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Εξώφυλλο
  • Πρόλογος
   - Περιγραφική Στατιστική
   - Στοιχεία Συνδυαστικής
   - Πιθανότητες
   - Δεσμευμένη πιθανότητα ή υπό συνθήκη πιθανότητα
   - Κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών
   - Κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών
   - Διαστήματα εμπιστοσύνης
   - Δειγματοληψία
   - Έλεγχοι υποθέσεων
   - Γραμμική συσχέτιση - Γραμμική παλινδρόμηση
   Πίνακες πιθανοτήτων
   Βιβλιογραφία

   Politeianet