1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ζαφειρόπουλος, Κώστας
 4. 2η έκδοση
 5. Αθήνα: Κριτική, 2017
 6. 458 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 7. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 8. 9789605861476
 9. Biblionet | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
 10. QA273.Z374 2017
Εξώφυλλο
  • Πρόλογος
   - Περιγραφική Στατιστική
   - Στοιχεία Συνδυαστικής
   - Πιθανότητες
   - Δεσμευμένη πιθανότητα ή υπό συνθήκη πιθανότητα
   - Κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών
   - Κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών
   - Διαστήματα εμπιστοσύνης
   - Δειγματοληψία
   - Έλεγχοι υποθέσεων
   - Γραμμική συσχέτιση - Γραμμική παλινδρόμηση
   Πίνακες πιθανοτήτων
   Βιβλιογραφία

   Politeianet