Πολιτική & κοινωνική θεωρία στη σύγχρονη Ελλάδα : από την ιδεοκρατία στον αναστοχασμό : γενεαλογικό σχεδίασμα - Αθήνα: Liberal Books, 2019

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μακρής, Σπύρος
  4. Σπύρος Μακρής.
  5. Αθήνα: Liberal Books, 2019
  6. 300 σελίδες ; 24 εκ.
  7. 9786185012373
  8. Πολιτική και κοινωνική θεωρία στη σύγχρονη Ελλάδα