Πολιτική & κοινωνική θεωρία στη σύγχρονη Ελλάδα : από την ιδεοκρατία στον αναστοχασμό : γενεαλογικό σχεδίασμα - Αθήνα: Liberal Books, 2019

  1. Manifestation
  2. Μακρής, Σπύρος
  3. Αθήνα: Liberal Books, 2019
  4. 300 σελίδες ; 24 εκ.
  5. 9786185012373
  6. Πολιτική και κοινωνική θεωρία στη σύγχρονη Ελλάδα