Πολιτική και κουλτούρα : συμβολισμός, παράλογο, μεταμοντέρνο : η ερμηνεία των κειμένων - 2η έκδοση επαυξημένη, αναθεωρημένη. - Αθήνα: Liberal Books, 2019

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μακρής, Σπύρος
  4. 2η έκδοση επαυξημένη, αναθεωρημένη
  5. Σπύρος Μακρής.
  6. Αθήνα: Liberal Books, 2019
  7. 579 σελίδες ; 24 εκ.
  8. 9786185012342
  9. Biblionet
  10. PN51.M357 2019
Εξώφυλλο