1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1986
  3. Αγγλικά
    • Υπό μια έννοια, η τύχη δεν στάθηκε ευνοϊκή για την πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου: μόλις εκδόθηκε, το Κογκρέσο ψήφισε το Νόμο Φορολογικής Μεταρρύθμισης του 1986. Υπό μια άλλη έννοια, η τύχη ήταν ευνοϊκή: η ενθουσιώδης ανταπόκριση που συνάντησε η πρώτη έκδοση αποζημίωσε με το παραπάνω τις ατέλειωτες ώρες της γραφής και επαναδιατύπωσης. Είμαι ευγνώμων για την ανταπόκριση. Όσον αφορά το Νόμο Φορολογικής Μεταρρύθμισης, ας περιοριστώ να πω ότι, από τη σκοπιά του συγγραφέως διδακτικού βιβλίου, είμαι ευγνώμων διότι ο νόμος αυτός, μολονότι επαινέθηκε από τους πολιτικούς ως η πιο ριζική φορολογική μεταρρύθμιση από τον καιρό που θεσπίστηκε ο φόρος εισοδήματος, δεν αντιπροσωπεύει εντούτοις μια ριζική αλλαγή της φορολογικής πολιτικής. Επομένως, διατηρήθηκε η σημασία των εννοιών και μεγάλου μέρους των θεσμικών λεπτομερειών που περιέγραφα στην πρώτη έκδοση. Όμως, ο Νόμος Φορολογικής Μεταρρύθμισης ήταν αρκετά σημαντικός ώστε να καταστεί αναγκαία μια άμεση και λεπτομερής αναθεώρηση του Πέμπτου Μέρους του βιβλίου, το οποίο αναλύει τη φορολογική δομή των ΗΠΑ. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

      Politeia